Portfolio > 2009

houghton trees
oil
8x13
2009
twins: lavender
oil
12x12
2009
twins: snowy
oil
8x10
2009
twins: overcast
oil
8x10
2009
twins: hazy
oil
12x9
2009
twins: blue
oil
12x12
2009
twins: purple sky
oil
14x11
2009
twins: swirl
oil
14x11
2009
twins: scraped
oil
8x8
2009
twins: chunky
oil
8x8
2009
twins: yellow
oil
14x11
2010
twins: orange sky
oil
14x11
2009
twins: greenish
oil
14x11
2009
cracked blue twins
oil
24x18
2009
red twins
oil
12x9
2009
blue twins
oil
13x8
2009
ej's van
oil
8x10
2009
red maple
oil
8x10
2009